Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εταιρική κοινωνική ευθύνη για μας σημαίνει υπευθυνότητα απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και στο περιβάλλον. Στις πρότυπες διαδικασίες που ακολουθούμε περιλαμβάνονται η λειτουργία βιολογικού καθαρισμού, η χρήση φυσικού αερίου και η υψηλή τεχνολογία στην παραγωγή ατμού. 

Επίσης, λειτουργεί συντονισμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων, αλλά και όλων των ανακυκλώσιμων υλικών που χρησιμοποιούνται σε όλο το εύρος δραστηριοτήτων της εταιρείας. Παράλληλα, διατηρούμε τα επίπεδα θορύβου χαμηλά, ενώ δίνουμε μεγάλη έμφαση στα συστήματα καθαριότητας και υγιεινής.  Στόχος μας είναι να επενδύουμε στην τεχνολογία για να δημιουργούμε φιλικά προς το περιβάλλον προιόντα καθώς επίσης στην παρασκευή οργανικών προιόντων περιποίησης για την πιο υγιεινή φροντίδα του σώματος και των μαλιών μας.

Επενδύουμε στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως μεσολαβητές στην επιπλέον γνώση των νέων που είναι το μέλλον της Ελλάδος μας.  Δεχόμαστε επισκέψεις από σχολεία και πανεπιστημία για να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις τους και θα συνεχίσουμε να είμαστε υποστηρικτές της εκπαίδευσης αλλά και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας με την συνεχή ανάπτυξη και αναζήτηση νέων συνεργασιών.

Η εταιρεία μας από την αρχή της λειτουργίας της έδειχνε ευαισθησία στους συνανθρώπους μας, που ήταν σε δύσκολη οικονομική θέση, προσφέροντας δωρεάν προιόντα είτε στους ίδιους, είτε συμμετέχοντας σε φιλανθρωπικές οργανώσεις με στόχο την οικονομική υποστήριξή τους.

Μέλημα της εταιρείας υπήρξε και συνεχίζει να υφίσταται η εκπαίδευση του προσωπικού της.  Είναι πεποίθηση της ότι η γνώση και εξειδίκευση δημιουργεί καλύτερες συνθήκες δουλειάς αλλά και ασφάλειας για τους εργαζόμενους της.

Οι εργαζόμενοί μας έχουν επιπλέον ιατροφαρμακευτική κάλυψη και διάφορες παροχές που αποσκοπούν στην καλύτερη δυνατή διαβίωσή τους με μόνο αντάλλαγμα να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη και υποστήριξη τους.