2010

 • 31-08-2010
  Ανακοίνωση εταιρείας PLIAS A.B.E.E. σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χ.Α
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 19-07-2010
  Ανακοίνωση για αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών με συνένωση μετοχών (Reverse Split) και...
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 12-07-2010
  Ανακοίνωση της εταιρείας PLIAS ABEE για γνωστοποιήσεις του νόμου 3556/2007 που έλαβε
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 28-06-2010
  Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης Καταστατικού
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 09-06-2010
  Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης Καταστατικού
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 31-05-2010
  Ανακοίνωση εταιρείας PLIAS A.B.E.E. σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χ.Α
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 07-05-2010
  Ανακοίνωση για αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και στη σύνθεση της Επιτροπής Οικον...
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 07-05-2010
  Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου 3556/2007
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 07-05-2010
  Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 13 του νόμου 3340/2005
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 31-03-2010
  Ανακοίνωση εταιρείας PLIAS A.B.E.E. σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χ.Α
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ