2021

 • 27-01-2021
  Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας - Γνωστοποίηση Σημαντικών Συμμετοχών Ν. 3556/2007
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 21-01-2021
  Παπουτσάνης: Άνω του 30% η αύξηση του κύκλου εργασιών το 2020
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 12-01-2021
  Ανακοίνωση για την εισαγωγή δωρεάν μετοχών από Α.Μ.Κ. με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ