Διασφάλιση Ποιότητας

Οι ποιοτικοί στόχοι επιτυγχάνονται μέσω της εφαρμογής του προτύπου ISO 9001:2015.

Η εταιρία Παπουτσάνης υπογράφει τα υψηλών προδιαγραφών προϊόντα της, εφαρμόζοντας αυστηρές διαδικασίες ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 9001, της νομοθεσίας της Ε.Ε., της εθνικής νομοθεσίας και των οδηγιών του ΕΟΦ.


Η διασφάλιση της ποιότητας εφαρμόζεται από το αρχικό στάδιο ανάπτυξης ενός προϊόντος και επεκτείνεται σε όλα τα μετέπειτα επίπεδα: της βιομηχανοποίησης, της παραγωγής και του ποιοτικού ελέγχου, μέχρι το τελικό στάδιο της αποθήκευσης και της παράδοσης, καθώς και της εξυπηρέτησης πελατών.


Η διασφάλιση της ποιότητας τεκμηριώνεται μέσω εγκεκριμένων προδιαγραφών, τίθεται σε ισχύ από τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης ενός προϊόντος και εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα της εκβιομηχάνισης του προϊόντος, του χειρισμού των παραγγελιών, της παραγωγής, της αποθήκευσης και της διανομής. Όλες οι διαδικασίες, είτε στην ανάπτυξη και την παραγωγή του προϊόντος, είτε στις υπηρεσίες, ελέγχονται αυστηρά. Ο έλεγχος γίνεται βάσει των καθορισμένων κρίσιμων σημείων, των προδιαγραφών, των αναλύσεων, της αξιολόγησης και της έγκρισης κάθε προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται αρχεία για τη διατήρηση της ιχνηλασιμότητας και των υπόλοιπων νομοθετικών ή συμβατικών απαιτήσεων.

Πολιτική για την Ποιότητα

Αποστολή της PAPOUTSANIS SA είναι η φροντίδα των πελατών μας. Στόχος μας είναι να είμαστε ο πιο ποιοτικός, παραγωγικός και χαμηλού κόστους παραγωγός, σε ένα ασφαλές περιβάλλον, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την κερδοφορία των πελατών μας και τη δική μας.

Η Διοίκηση δεσμεύεται να εξασφαλίζει ότι οι ποιοτικοί στόχοι καλύπτονται από την εφαρμογή ενός συστήματος που συμμορφώνεται στις απαιτήσεις του ISO 9001: 2015

 • Αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις & τις ανάγκες πελατών
 • Παρέχοντας πόρους για την ανάπτυξη νέων προϊόντων & υπηρεσιών.
 • Επενδύοντας σε τεχνογνωσία, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό.
 • Ακολουθώντας πιστά τους κανόνες Καλής Παρασκευαστικής Πρακτικής (GMP), που διασφαλίζονται από την εφαρμογή του προτύπου ISO 22716:2007.
 • Κατασκευάζοντας προϊόντα άριστης ποιότητας.
 • Ελέγχοντας και διατηρώντας το επίπεδο υπηρεσιών.
 • Εξασφαλίζοντας ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας.
 • Προστατεύοντας με κάθε τρόπο το περιβάλλον και τη φύση.

Η στρατηγική ποιότητας πρέπει να μεταδίδεται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης. Η διοίκηση, το προσωπικό και οι συνεργάτες πρέπει να λειτουργούν ομαδικά για να υποστηρίξουν και να βελτιώσουν την επίδοση της επιχείρησης. Η ευθύνη για την εφαρμογή προτύπων ποιότητας εναπόκειται στην διοίκηση της PAPOUTSANIS S.A.

 

ΠιστοποιήσειςΣτο πλαίσιο της πολιτικής για την ποιότητα, η εταιρία Παπουτσάνης συνεχίζει να επενδύει στον τομέα της ποιότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγής και φροντίζει την εξασφάλισή της μέσα από ισχυρές και διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις.

 

 • Οι στόχοι ποιότητας επιτυγχάνονται με την εφαρμογή του πρότυπου ISO 9001:2015.
 • Η τήρηση των κανόνων Καλής Παρασκευαστικής Πρακτικής (GMP) διασφαλίζεται με την εφαρμογή του πρότυπου ISO 22716:2007
 • Πιστοποίηση εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης.
 • Μέλος του διεθνούς προγράμματος GreenPalm που υποστηρίζει την αειφορία του φοι-νικέλαιου (Palm Oil).
 • Μέλος του διεθνούς προγράμματος RSPO για την αειφορία του φοινικέλαιου. Πιστοποίηση με το πρότυπο RSPO.
 • Πιστοποιημένα προϊόντα vegan, τα οποία δεν περιέχουν συστατικά ζωικής προέλευσης.
 • Πιστοποιημένα φυσικά καλλυντικά με την έγκριση του οίκου ECO CERT (COSMOS CERTIFIED).
 • Πιστοποιημένα οργανικά καλλυντικά με την έγκριση του οίκου ECO CERT (COSMOS ORGANIC).

 

Έλεγχοι Ποιότητας

Η παραγωγή και η συσκευασία των προϊόντων της Παπουτσάνης ελέγχονται διεξοδικά
μέσω του επίσημου συστήματος διασφάλισης ποιότητας, το οποίο βασίζεται στις
απαιτήσεις του ISO 9001.

 • Όλες οι πρώτες ύλες της εταιρίας Παπουτσάνης, αγοράζονται από διεθνούς κύρους προμηθευτές και αξιολογούνται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό με διαρκείς εργαστηριακούς ελέγχους ποιότητας.
 • Κατά την παραγωγή γίνονται εντατικοί “in-process” έλεγχοι για την τήρηση των προδιαγραφών.
 • Όλα τα προϊόντα υπόκεινται σε εργαστηριακούς ελέγχους από έμπειρους αναλυτές σε μεθόδους ελέγχου υγρών και στερεών σαπουνιών, πριν την έγκριση προς διάθεση.

GMP’s (Good manufacturing Procedures)

Σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας εφαρμόζονται GMP’s (Good manufacturing Procedures), που βασίζονται στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22716 και προβλέπουν:

 • Την τεχνογνωσία από άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό.
 • Την ύπαρξη κατάλληλου τεχνολογικού εξοπλισμού, καθώς και ειδικών χώρων ελέγ-χου, αποθήκευσης και υγιεινής.
 • Ειδικό εξοπλισμό και χώρους για την προστασία και υγιεινή του προσωπικού, καθώς και για την καθαριότητα/απολύμανση των εγκαταστάσεων και του τεχνολογικού εξοπλισμού.
 • Ειδικές προδιαγραφές για τον τύπο, την προμήθεια και τον έλεγχο των πρώτων υλών.
 • Την κατάλληλη σήμανση και χειρισμό των πρώτων υλών, ημι-ετοίμων και έτοιμων προϊόντων.
 • Την τεκμηρίωση των ελέγχων και των διαδικασιών.