ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΖΩΑ

Η εταιρική φιλοσοφία της Παπουτσάνης επικεντρώνεται στο σεβασμό και την προστασία των ζώων.

Δηλώνουμε ότι:

  • Όλα τα προιόντα που παράγουμε στη μονάδα μας δεν δοκιμάζονται σε ζώα.
  • Δεν έχουμε διεξάγει ποτέ στο παρελθόν δοκιμές σε ζώα.
  • Δεν χρησιμοποιούμε πρώτες ύλες δοκιμασμένες σε ζώα.
  • Δεν κάνουμε δοκιμές σε ζώα μέσω τρίτου ή μεσολαβητή για λογαριασμό της εταιρείας μας.
  • Πάντα ζητάμε επίσημη επιβεβαίωση από τους προμηθευτές μας για τις πρώτες ύλες που μας προμηθεύουν, ότι δεν είναι δοκιμασμένες σε ζώα.
  • Είμαστε απολύτως συμμορφωμένοι με τον κανονισμό της Ευρωπαικής Κοινότητας 1223/2009.
  • Είμαστε απολύτως αντίθετοι σε κάθε είδους δοκιμή σε ζώα και απορρίπτουμε κάθε παρόμοια πράξη, από οπουδήποτε και αν προέρχεται.