Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας και Παραγωγές Τρίτων
Η εταιρία Παπουτσάνης, με μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στη βιομηχανία καλλυντικών, αποτελεί επάξια την κύρια επιλογή για μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρίες καταναλωτικών αγαθών (FMCG) και εταιρίες λιανικής στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Τόσο τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας όσο και τα επώνυμα προϊόντα που παράγει για λογαριασμό των πελατών της, έχουν την εγγύηση ποιότητας Παπουτσάνης και οι μακρόχρονες συνεργασίες της επισφραγίζουν μια σχέση εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας.

Προϊόντα Ιδιωτικής ετικέτας
Τα προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας (private label), παράγονται συνήθως για λογαριασμό αλυσίδων σούπερ μάρκετ και φέρουν το εμπορικό σήμα που ανήκει στην αλυσίδα ή στον όμιλο του σούπερ μάρκετ. Στην Ελλάδα, το μερίδιο της εταιρίας στον κλάδο ιδιωτικής ετικέτας ανέρχεται στο 35% ενώ σημειώνει αυξανόμενο ρυθμό ανάπτυξης με τη συνεχή διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της με την παραγωγή και τον σχεδιασμό νέων προϊόντων και καινοτομιών, αλλά συγχρόνως και με την επέκταση των συνεργασιών της σε μεγάλες επιχειρήσεις λιανικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Παραγωγή Τρίτων
Σημαντικό τομέα δραστηριότητας αλλά και προτεραιότητα για την εταιρία Παπουτσάνης, αποτελεί και η εξειδικευμένη παραγωγή προϊόντων για τρίτους, τα οποία φέρουν εμπορικές επωνυμίες (brands) που ανήκουν στους πελάτες της. Αυτά παράγονται με υψηλά κριτήρια ποιότητας και σύμφωνα με τις ειδικές προδιαγραφές των πελατών της, τόσο σε τοπικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο.