Αποστολή Βιογραφικού

Η εταιρία Παπουτσάνης επενδύει συστηματικά στην αξία του Ανθρώπινου Δυναμικού της και εφαρμόζει τις αρχές της ηθικής, των ίσων ευκαιριών και της προσωπικής ανάπτυξης. Δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και ενθαρρύνει την ανάπτυξη των εργαζομένων της, μέσα από συνεχή εκπαίδευση. Οι άνθρωποι της εταιρείας είναι η δύναμή της, η έμπνευσή της και η κινητήρια δύναμη πίσω από κάθε της δραστηριότητα.

Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος μιας σύγχρονης και συνεχώς αναπτυσσόμενης εταιρίας που αποτελεί καινοτόμο ηγέτη στον κλάδο της προσωπικής περιποίησης, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στην παρακάτω φόρμα.

Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
The operation could not be completed.
Συμπληρώστε το όνομα σας
Συμπληρώστε το Επώνυμο σας
Συμπληρώστε το τηλέφωνο σας
Select the position that you are interested in
Επισυνάψτε το βιογραφικό σας
Επισυνάψτε το βιογραφικό σας
Το αρχείο του βιογραφικού πρέπει να είναι της μορφής DOC,DOCX,RTF,PDF,TXT
Συμπληρώστε το Μήνυμα σας

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Με την υποβολή των προσωπικών σας δεδομένων στα πλαίσια της αίτησης προς εργασία στην εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Ε..» («Εταιρεία»), δηλώνετε ότι έχετε λάβει πλήρη γνώση των ακόλουθων πληροφοριών και παρέχετε την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή σας στην Εταιρεία για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις.

Η Εταιρεία μας, ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που μας υποβάλλετε μέσω του παρόντος εντύπου μόνο για τους ακόλουθους σκοπούς:

  1. Την επεξεργασία της αίτησής σας σε γενική βάση ή για μια συγκεκριμένη θέση.
  2. Την βελτίωση της διαχείρισης των διαδικασιών πρόσληψής μας,.

Κατόπιν συγκατάθεσής σας, η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται σε προσωπικό, που είναι αρμόδιο για την εξέταση και διαχείριση της υποψηφιότητάς σας προς εργασία στην Εταιρεία μας. Ενδέχεται να μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας με τρίτους παρόχους που χρησιμοποιούμε για την υποστήριξη των διαδικασιών εύρεσης και διαχείρισης του προσωπικού της Εταιρείας μας. Φροντίζουμε για την δέσμευση των παραπάνω παρόχων με υποχρεώσεις ασφάλειας και εμπιστευτικότητας των προσωπικών σας δεδομένων εφάμιλλες με αυτές της Εταιρείας μας. Η Εταιρεία μας εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για να διασφαλίζει την ασφάλεια και την επεξεργασία των δεδομένων που τηρούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων. Σας ενημερώνουμε πως θα διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα, που μας παραχωρείτε, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία παροχής τους.

Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας έχετε τα δικαιώματα της πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού, φορητότητας και εναντίωσης σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και το δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μπορείτε επίσης να ανακαλείτε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση hr@papoutsanis.gr.

Σημείωση: Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά