ΘΕΡΜΑΣΤΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Άδεια Θερμαστή, Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού Μηχανικού 4ης ειδικότητας ή ΤΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Κάτοικος ευρύτερης περιοχής Ευβοίας και Βοιωτίας.
 • Αίσθημα ευθύνης, συνέπειας και ακεραιότητας.
 • Γνώση Αγγλικών.
 • Πνεύμα συνεργασίας ,ομαδικότητας και ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Περιγραφή Θέσης:

Θα είναι υπεύθυνος για τα εξής:

 • Την εύρυθμη λειτουργία και ενέργειες συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού λεβητοστασίου του εργοστασίου.
 • Συντονισμός της αποκατάστασης βλαβών
 • Εργασία σε εναλλαγή Βαρδιών.

Αποστολή Βιογραφικών στο hr@papoutsanis.gr
Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Careers

Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
The operation could not be completed.
Συμπληρώστε το όνομα σας
Συμπληρώστε το Επώνυμο σας
Συμπληρώστε το τηλέφωνο σας
Select the position that you are interested in
Επισυνάψτε το βιογραφικό σας
Επισυνάψτε το βιογραφικό σας
Το αρχείο του βιογραφικού πρέπει να είναι της μορφής DOC,DOCX,RTF,PDF,TXT
Συμπληρώστε το Μήνυμα σας

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Με την υποβολή των προσωπικών σας δεδομένων στα πλαίσια της αίτησης προς εργασία στην εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Ε..» («Εταιρεία»), δηλώνετε ότι έχετε λάβει πλήρη γνώση των ακόλουθων πληροφοριών και παρέχετε την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή σας στην Εταιρεία για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις.

Η Εταιρεία μας, ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που μας υποβάλλετε μέσω του παρόντος εντύπου μόνο για τους ακόλουθους σκοπούς:

 1. Την επεξεργασία της αίτησής σας σε γενική βάση ή για μια συγκεκριμένη θέση.
 2. Την βελτίωση της διαχείρισης των διαδικασιών πρόσληψής μας,.

Κατόπιν συγκατάθεσής σας, η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται σε προσωπικό, που είναι αρμόδιο για την εξέταση και διαχείριση της υποψηφιότητάς σας προς εργασία στην Εταιρεία μας. Ενδέχεται να μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας με τρίτους παρόχους που χρησιμοποιούμε για την υποστήριξη των διαδικασιών εύρεσης και διαχείρισης του προσωπικού της Εταιρείας μας. Φροντίζουμε για την δέσμευση των παραπάνω παρόχων με υποχρεώσεις ασφάλειας και εμπιστευτικότητας των προσωπικών σας δεδομένων εφάμιλλες με αυτές της Εταιρείας μας. Η Εταιρεία μας εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για να διασφαλίζει την ασφάλεια και την επεξεργασία των δεδομένων που τηρούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων. Σας ενημερώνουμε πως θα διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα, που μας παραχωρείτε, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία παροχής τους.

Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας έχετε τα δικαιώματα της πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού, φορητότητας και εναντίωσης σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και το δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μπορείτε επίσης να ανακαλείτε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση hr@papoutsanis.gr.

Σημείωση: Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά