2014

 • 22-10-2014
  Περίληψη Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης δια Απορρόφησης της ανώνυμης εταιρείας...
  MORE
 • 22-10-2014
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία...
  MORE
 • 13-10-2014
  ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΜΕ ΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ DIA ΙΣΠΑΝΙΑΣ
  MORE
 • 17-07-2014
  Commencement of the process for the merger by absorption of Plias Emporiki S.A.
  MORE
 • 11-07-2014
  Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3340/2005
  MORE
 • 12-03-2014
  Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολόγιου
  MORE
 • 02-01-2014
  Announcement of the Company in accordance with art. 14 of Greek law 3556/2007 and Greek law 3340/200
  MORE
MORE