2020

 • 03-04-2020

  Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής

  MORE
 • 02-04-2020

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

  MORE
 • 26-03-2020

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

  MORE
 • 19-03-2020

  PAPOUTSANIS SA: 2019 Financial Results

  MORE
 • 17-03-2020

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

  MORE
 • 18-02-2020

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

  MORE
 • 18-02-2020

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

  MORE
 • 18-02-2020

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

  MORE
 • 03-02-2020

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

  MORE
 • 15-01-2020

  Γνωστοποίηση μεταβολής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

  MORE
 • 13-01-2020

  Papoutsanis: 26% increase in turnover in 2019

  MORE
 • 13-01-2020

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

  MORE
MORE