2020

 • 17-12-2020
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ
  MORE
 • 02-12-2020
  Παπουτσάνης ΑΒΕΕ: Απάντηση σε επιστολή της Ε.Κ. Εκτίμηση για τις επιπτώσεις της πανδημίας
  MORE
 • 10-11-2020
  Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης Χρήσης 2019
  MORE
 • 10-11-2020
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ
  MORE
 • 10-11-2020
  Regulatory Information – Notification of acquisition of major holdings pursuant to Law 3556/2007
  MORE
 • 10-11-2020
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ
  MORE
 • 10-11-2020
  Regulatory Information – Notification of acquisition of major holdings pursuant to Law 3556/2007
  MORE
 • 10-11-2020
  Regulatory Information – Notification of acquisition of major holdings pursuant to Law 3556/2007
  MORE
 • 10-11-2020
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ
  MORE
 • 21-10-2020
  Regulatory Information – Notification of acquisition of major holdings pursuant to Law 3556/2007
  MORE
 • 21-10-2020
  Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας - Γνωστοποίηση Σημαντικών Συμμετοχών Ν. 3556/2007
  MORE
 • 21-10-2020
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ
  MORE
NEXT PAGE
MORE