2019

 • 04-12-2019
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ
  MORE
 • 27-11-2019
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ
  MORE
 • 11-11-2019
  Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης Χρήσης 2018
  MORE
 • 30-10-2019
  Αλλαγές στη διοίκηση της Παπουτσάνης
  MORE
 • 03-10-2019
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ
  MORE
 • 03-10-2019
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ
  MORE
 • 16-07-2019
  Παπουτσάνης: 20% αύξηση του κύκλου εργασιών το α’ εξάμηνο 2019
  MORE
 • 08-07-2019
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ
  MORE
 • 25-06-2019
  ANNOUNCEMENT OF THE AMENDMENT OF THE FINANCIAL CALENDAR
  MORE
 • 06-06-2019
  ANNOUNCEMENT OF THE AMENDMENT OF THE FINANCIAL CALENDAR
  MORE
 • 04-06-2019
  Ορισμός νέας Υπεύθυνης Εσωτερικού Ελέγχου
  MORE
 • 31-05-2019
  Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής
  MORE
NEXT PAGE
MORE