ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

03-10-2019

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014 και των κατ' εφαρμογή αυτού Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την από 02.10.2019 γνωστοποίηση συναλλαγών που απέστειλε ο κ. Τασόπουλος Μενέλαος στην Εταιρεία, με την ιδιότητά του ως υπόχρεο πρόσωπο (Αντιπροέδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας), προέβη την 02.10.2019 σε αγορά 40.000 κοινών μετοχών της Εταιρείας, στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έναντι ποσού €1,49 εκάστη.