2021

 • 01-12-2021
  Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης Χρήσης 2020
  MORE
 • 18-11-2021
  Παπουτσάνης ΑΒΕΕ: Απάντηση σε επιστολή της Ε.Κ.
  MORE
 • 25-10-2021
  ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2020
  MORE
 • 06-10-2021
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
  MORE
 • 04-10-2021
  Διανομή μερίσματος από κέρδη προηγούμενων χρήσεων (άρθρο 162 παρ. 3 ν.4548/2018)
  MORE
 • 04-10-2021
  Papoutsanis: 24% turnover growth during the nine months of 2021
  MORE
 • 09-09-2021
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ
  MORE
 • 02-08-2021
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
  MORE
 • 08-07-2021
  Papoutsanis: 15,7% turnover growth during the first half of 2021
  MORE
 • 30-06-2021
  ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
  MORE
 • 08-06-2021
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ
  MORE
 • 25-05-2021
  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ
  MORE
NEXT PAGE
MORE