ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

06-10-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Η εταιρεία "Παπουτσάνης Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Καταναλωτικών Αγαθών" ανακοινώνει την τροποποίηση του Οικονομικού της Ημερολογίου για το έτος 2021, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2. και 4.1.3.15.1. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, ως προς τις ακόλουθες ημερομηνίες:

01.11.2021:  Δημοσίευση χρηματοοικονομικής έκθεσης εννιαμήνου 2021

Κατά τα λοιπά δεν υφίσταται άλλη τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου 2021.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες με την υποχρέωση να ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με σχετική ανακοίνωση σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.

More Announcements

 • 19-03-2021
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ
  MORE
 • 25-10-2021
  ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2020
  MORE
 • 18-11-2021
  Παπουτσάνης ΑΒΕΕ: Απάντηση σε επιστολή της Ε.Κ.
  MORE
 • 25-05-2021
  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ
  MORE