2021

 • 18-11-2021
  Παπουτσάνης ΑΒΕΕ: Απάντηση σε επιστολή της Ε.Κ.
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 25-10-2021
  ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2020
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 06-10-2021
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 04-10-2021
  Διανομή μερίσματος από κέρδη προηγούμενων χρήσεων (άρθρο 162 παρ. 3 ν.4548/2018)
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 04-10-2021
  ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ: 24% αύξηση του κύκλου εργασιών το εννεάμηνο του 2021
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 02-08-2021
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 08-07-2021
  Παπουτσάνης: 15,7% αύξηση του κύκλου εργασιών το α’ εξάμηνο 2021
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 25-05-2021
  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ