2009

 • 30-12-2009
  Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης Καταστατικού
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 29-11-2009
  Ανακοίνωση εταιρείας PLIAS A.B.E.E. σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χ.Α
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 29-08-2009
  Ανακοίνωση εταιρείας PLIAS A.B.E.E. σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χ.Α
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 06-08-2009
  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών «PLIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡ...
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 04-06-2009
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:"ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΗ ΡΙΤΣΩΝΑ"
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 30-05-2009
  Ανακοίνωση εταιρείας PLIAS A.B.E.E. σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χ.Α
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 17-02-2009
  Ανακοίνωση έναρξης διαδικασίας συγχώνευσης με την εταιρεία «GAGEO Α.Β.Ε.Ε.»
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ