2022

 • 30-12-2022
  Παπουτσάνης: Ολοκλήρωση συγχώνευσης δι’ απορρόφησης από την ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ της κατά 100% θυγατρική
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 07-12-2022
  Παπουτσάνης ΑΒΕΕ: Απάντηση σε επιστολή της Ε.Κ.
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 01-12-2022
  Συμπληρωματική ανακοίνωση για την καταβολή προσωρινού μερίσματος χρήσης 2022
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 07-11-2022
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 04-11-2022
  Παπουτσάνης: Διαθεσιμότητα των εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 11 παρ. 1 περ. α, β και γ του Ν.
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 01-11-2022
  Ανακοίνωση για την καταβολή προσωρινού μερίσματος χρήσης 2022
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 01-11-2022
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 31-10-2022
  ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 05-10-2022
  Παπουτσάνης: Ισχυρή ανάπτυξη για το 9μηνο 2022 με 39% αύξηση του κύκλου εργασιών
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ