2007

 • 20-12-2007
  Αλλαγή στην υπηρεσία εξυπηρέτησης μετόχων της PLIAS
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 17-12-2007
  Ολοκληρώθηκε η πώληση της θυγατρικής εταιρίας OLYMPUS FOODS Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρ..
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 10-12-2007
  Μνημόνιο Συμφωνίας για συνεργασία με εταιρεία Διανομών
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 30-11-2007
  Ανακοίνωση για την εφαρμογή Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης προς το προσωπικό και τα σ..
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 29-11-2007
  Ανακοίνωση εταιρείας PLIAS A.B.E.E. σύμφωνα με το άρθρο 293 του Κανονισμού του Χ.Α.
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 08-10-2007
  Υπογραφή Προσυμφώνου για πώληση θυγατρικής εταιρείας
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 31-08-2007
  Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 293 του κανονισμού του Χ.Α.
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 29-06-2007
  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΡΕΛΙΚΑ Α.Ε.
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 14-06-2007
  Γνωστοποίηση Συναλλαγής βάσει του άρθρου 13 παρ. 1 Ν 3401/2005 και απόφασης 3/347/2005 Δ.Σ. της Επ..
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 30-05-2007
  Ανακοίνωση υπογραφής προσυμφώνου πώλησης θυγατρικής
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ