2007

 • 20-12-2008

  Αλλαγή στην υπηρεσία εξυπηρέτησης μετόχων της PLIAS

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 17-12-2008

  Ολοκληρώθηκε η πώληση της θυγατρικής εταιρίας OLYMPUS FOODS Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρ..

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 10-12-2008

  Μνημόνιο Συμφωνίας για συνεργασία με εταιρεία Διανομών

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 30-11-2008

  Ανακοίνωση για την εφαρμογή Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης προς το προσωπικό και τα σ..

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 29-11-2008

  Ανακοίνωση εταιρείας PLIAS A.B.E.E. σύμφωνα με το άρθρο 293 του Κανονισμού του Χ.Α.

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 08-10-2008

  Υπογραφή Προσυμφώνου για πώληση θυγατρικής εταιρείας

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 31-08-2008

  Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 293 του κανονισμού του Χ.Α.

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 29-06-2008

  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΡΕΛΙΚΑ Α.Ε.

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 14-06-2008

  Γνωστοποίηση Συναλλαγής βάσει του άρθρου 13 παρ. 1 Ν 3401/2005 και απόφασης 3/347/2005 Δ.Σ. της Επ..

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 30-05-2008

  Ανακοίνωση υπογραφής προσυμφώνου πώλησης θυγατρικής

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ