Μνημόνιο Συμφωνίας για συνεργασία με εταιρεία Διανομών

10-12-2007

 

Στα πλαίσια του άρθρου 10 του Ν.3340/2005 και του άρθρου 2β της απόφασης 3/347/12-07-2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους μας ότι η «PLIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» προέβη σήμερα 10.12.2007 σε υπογραφή Μνημονίου Συμφωνίας με την εταιρεία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο - Διανομές - Αντιπροσωπείες - Βιομηχανία» με θέμα την κατ? αποκλειστικότητα ανάθεση στην τελευταία της διανομής των επώνυμων σειρών προϊόντων της Εταιρείας (AROMATICS, NATURA και ΚΑΡΑΒΑΚΙ) στα κανάλια διανομής των μεγάλων αλυσίδων (Super Markets), του υπόλοιπου πελατολογίου λιανικής και του χονδρεμπορίου εντός της ελληνικής επικράτειας, οι δε ειδικότεροι όροι συνεργασίας αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και θα ενσωματωθούν στην οριστική Σύμβαση Διανομής που θα υπογραφεί μεταξύ των μερών.