2023

 • 01-12-2023
  Συμπληρωματική ανακοίνωση για την καταβολή προσωρινού μερίσματος χρήσης 2023
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 08-11-2023
  Ανακοίνωση για την καταβολή προσωρινού μερίσματος χρήσης 2023
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 08-11-2023
  Παπουτσάνης: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 23-10-2023
  Παπουτσάνης: Ανακοίνωση Γνωστοποίησης Συναλλαγών
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 18-10-2023
  Παπουτσάνης: Ανακοίνωση κύκλου εργασιών Εννεαμήνου 2023
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 15-09-2023
  Ανακοίνωση για τη διανομή προσωρινού μερίσματος χρήσης 2023
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 07-08-2023
  Παπουτσάνης: Νέος υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων και εταιρικών ανακοινώσεων
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 10-07-2023
  Παπουτσάνης: Ανακοίνωση κύκλου εργασιών Α’ εξαμήνου 2023
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ