ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ

16-08-2023

H εταιρεία ''ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ'', (εφεξής η ''Εκδότρια'') ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενέκρινε με την από 11.08.2023 συνεδρίασή της, την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εκδότριας από την ALPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.  και όρισε ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης την Τετάρτη 16.08.2023.