Αλλαγή στην υπηρεσία εξυπηρέτησης μετόχων της PLIAS

20-12-2007

 

Σύμφωνα με την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναφορικά με τα στοιχεία συγκεκριμένων προσώπων, η εταιρία PLIAS A.B.E.E γνωστοποιεί την αποχώρηση της κας Αγγελικής Παλαίστρου από την εταιρεία και την αντικατάστασή της ως Υπεύθυνης Εξυπηρέτησης Μετόχων από την κα Σουζάνα Θεοφανοπούλου.

Περισσότερες Ανακοινώσεις

 • 08-10-2007

  Υπογραφή Προσυμφώνου για πώληση θυγατρικής εταιρείας

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 17-12-2007

  Ολοκληρώθηκε η πώληση της θυγατρικής εταιρίας OLYMPUS FOODS Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρ..

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 29-06-2007

  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΡΕΛΙΚΑ Α.Ε.

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ