Αλλαγή στην υπηρεσία εξυπηρέτησης μετόχων της PLIAS

20-12-2007

 

Σύμφωνα με την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναφορικά με τα στοιχεία συγκεκριμένων προσώπων, η εταιρία PLIAS A.B.E.E γνωστοποιεί την αποχώρηση της κας Αγγελικής Παλαίστρου από την εταιρεία και την αντικατάστασή της ως Υπεύθυνης Εξυπηρέτησης Μετόχων από την κα Σουζάνα Θεοφανοπούλου.