Γνωστοποίηση Συναλλαγής βάσει του άρθρου 13 παρ. 1 Ν 3401/2005 και απόφασης 3/347/2005 Δ.Σ. της Επ..

14-06-2007

 

Γνωστοποίηση Συναλλαγής βάσει του άρθρου 13 παρ. 1 Ν 3401/2005 και απόφασης 3/347/2005 Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Ο κ. Νίνος Γιαμάκης, του Αλβέρτου, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Plias, προέβη την 12η Ιουνίου 2007 σε πώληση 14.497 μετοχών έναντι συνολικού τιμήματος 9.133,11 ευρώ.

Περισσότερες Ανακοινώσεις

 • 08-10-2007
  Υπογραφή Προσυμφώνου για πώληση θυγατρικής εταιρείας
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 17-12-2007
  Ολοκληρώθηκε η πώληση της θυγατρικής εταιρίας OLYMPUS FOODS Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρ..
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 29-06-2007
  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΡΕΛΙΚΑ Α.Ε.
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ