Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης Καταστατικού

30-12-2009

 

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 Ν. 3556/2007 και λόγω της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας PLIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, σας παραθέτουμε το Σχέδιο Τροποποίησης του Καταστατικού με επισημειωμένη μορφή στο άρθρο 3.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Περισσότερες Ανακοινώσεις

  • 06-08-2009
    ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών «PLIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡ...
    ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
  • 14-01-2009
    Παραίτηση μέλους Δ.Σ. Εταιρείας και εκλογή νέου μέλους
    ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ