ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

13-05-2009

 

Η εταιρεία Plias ΑΒΕΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στα πλαίσια της υλοποίησης του επιχειρηματικού της σχεδίου για την έξοδο από την κρίση, έχει προγραμματίσει να προβεί του επόμενους μήνες σε περιορισμό των θέσεων εργασίας κατά 25.

Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πολύ αυστηρό πρόγραμμα περιορισμού δαπανών και κόστους με στόχο την αντιμετώπιση της πρωτοφανούς ύφεσης στην ελληνική αγορά και το εξωτερικό, οι συνέπειες της οποίας έχουν επιδεινωθεί τους τελευταίους δύο μήνες με τις συνεχείς κινητοποιήσεις και απεργίες των εργαζομένων.