Ανακοίνωση

18-06-2009

 

Η εταιρεία Plias ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στο πλαίσιο του σχεδίου διαχείρισης της κρίσης, ανακοίνωσε στις 16/6/2009 πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου με στόχο τη μείωση του προσωπικού κατά 35 σε επίπεδο Ομίλου εργαζόμενους (29 εργαζόμενους της Plias και 6 εργαζόμενους της θυγατρικής της εταιρείας Gageo).

Η Διοίκηση της Plias, μετά την πλήρη επαναλειτουργία του εργοστασίου που επετεύχθη μετά τη Συμφωνία που υπογράφει στις 4/6/2009 με το Σωματείο Εργαζομένων για λήξη των απεργιακών κινητοποιήσεων και έχοντας διατηρήσει τη σημαντική πλειοψηφία των πελατών της, συνεχίζει την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης της περιόδου κρίσης. Ταυτόχρονα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα με στόχο την άμεση ενίσχυση της ρευστότητας της εταιρείας, τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της καθώς και τη θωράκιση και υλοποίηση του προγράμματος ανάκαμψης.