Σχολιασμός Δημοσιευμάτων

04-05-2009

 

Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων στον Ημερήσιο Τύπο λόγω των κινητοποιήσεων των εργαζομένων στην εταιρεία PLIAS ΑΒΕΕ («Παπουτσάνης»), οι οποίοι κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα αντιδρούν σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου που έχει προτείνει η Διοίκηση, δυσχεραίνοντας τη λειτουργία της εταιρείας και επηρεάζοντας σημαντικά την ικανότητά της να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των πελατών της και κατ´ επέκταση της αγοράς, η Διοίκηση επιθυμεί να διευκρινίσει τα ακόλουθα δεδομένα στο επενδυτικό κοινό:· Παρά τις συνεχείς ζημιογόνες χρήσεις, η συνέχιση των δραστηριοτήτων της εταιρείας κατέστη εφικτή χάρη στην υποστήριξη των βασικών μετοχών, οι οποίοι μέσω 2 Αυξήσεων Μετοχικού Κεφαλαίου συνολικού ύψους 40 εκατ. ευρώ τα τελευταία 4 χρόνια, κάλυψαν τις ζημιές, μείωσαν τον δανεισμό της εταιρείας, ώστε να υλοποιηθεί το σχέδιο αναδιοργάνωσής της.

· Οι πωλήσεις της εταιρείας το πρώτο τρίμηνο του 2009, λόγω της διεθνούς οικονομικής κρίσης, παρουσιάζουν σημαντική μείωση σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2008, ενώ τόσο η σημαντική μείωση των παραγγελιών όσο και οι καθυστερήσεις παράδοσης στις υπάρχουσες παραγγελίες, λόγω των πρόσφατων κινητοποιήσεων των εργαζομένων στο εργοστάσιο της εταιρείας αναμένεται ότι θα επηρεάσουν σημαντικά τα αποτελέσματα της εταιρείας.

· Πριν την υποβολή της πρότασης για εφαρμογή προγράμματος εθελουσίας εξόδου, για το οποίο είχε επίσης εγκαίρως ενημερωθεί το Σωματείο των Εργαζομένων, η Διοίκηση της εταιρείας είχε προβεί σε μία σειρά συγκεκριμένων κινήσεων με στόχο τον περιορισμό των δαπανών και του κόστους λειτουργίας.

· Η Διοίκηση της Plias έχει συγκεκριμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση της κρίσης. Η εταιρεία προτίθεται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει την συνέχεια της μακρόχρονης πορείας της.