ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

27-11-2019

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014 και των κατ' εφαρμογή αυτού Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την από 27.11.2019 γνωστοποίηση συναλλαγών που απέστειλε ο κ. Γκάτζαρος Γεώργιος στην Εταιρεία ως υπόχρεο πρόσωπο κατά τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014, λόγω της ιδιότητάς του ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη την 26.11.2019 σε πώληση 10.000 κοινών μετά ψήφου μετοχών έκδοσης της Εταιρείαςέναντι ποσού €1,67 εκάστη.

More Announcements

 • 16-07-2019
  Παπουτσάνης: 20% αύξηση του κύκλου εργασιών το α’ εξάμηνο 2019
  MORE
 • 04-06-2019
  Ορισμός νέας Υπεύθυνης Εσωτερικού Ελέγχου
  MORE
 • 11-11-2019
  Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης Χρήσης 2018
  MORE
 • 31-05-2019
  Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής
  MORE