ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 23.12.2020

02-12-2020

Κατάλογος εγγράφων που δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας:

1 – Πρόσκληση γενικής συνέλευσης  λήψη αρχείου

– Σχέδιο αποφάσεων λήψη αρχείου

3 – Καταστατικό με προτεινόμενες τροποποιήσεις εμφανείς λήψη αρχείου

4 – Καταστατικό με ενσωματωμένες τις προτεινόμενες τροποποιήσεις λήψη αρχείου

5 – Έντυπο επιστολικής ψήφου λήψη αρχείου

6 – Έντυπο διορισμού εκπροσώπου/αντιπροσώπου για την εξ'αποστάσεως συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης λήψη αρχείου

7 – Έντυπο διορισμού εκπροσώπου/αντιπροσώπου για συμμετοχή με επιστολική ψήφο λήψη αρχείου

8 – Ανακοίνωση μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου λήψη αρχείου

9 – Άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας μετόχων λήψη αρχείου

10 – Όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως συμμετοχής στη γενική συνέλευση λήψη αρχείου

11 – Ενημέρωση για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων λήψη αρχείου