ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

27-10-2017
Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014 και των κατ' εφαρμογή αυτού Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την από 26.10.2017 γνωστοποίηση συναλλαγών που υπέβαλλε η κα. Ισκαλατιάν Μαίρη, με την ιδιότητά της ως υπόχρεο πρόσωπο (Οικονομική Διευθύντρια και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,) η κα Μαίρη Ισκαλατιάν προέβη την 26.10.2017 σε αγορά 56.217 κοινών μετοχών της Εταιρείας, στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έναντι ποσού € 0,2211 εκάστη.