ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

30-11-2018

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών» (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικών κανονισμών, καθώς και του ν.3556/2007 περί δημοσιοποίησης ρυθμιζόμενων πληροφοριών, ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση υφιστάμενων συνεργασιών. Στην περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων, η παραγωγή των νέων προϊόντων θα ξεκινήσει ήδη από το πρώτο τρίμηνο του 2019 και θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη το έτος 2020. Η Εταιρεία εκτιμά ότι οι νέες συνεργασίες σε ετήσια βάση πλήρους λειτουργίας θα δημιουργήσουν επιπλέον πωλήσεις που αντιστοιχούν περίπου στο 25% των σημερινών πωλήσεων.

Η Εταιρεία αναλαμβάνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία να ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε σημαντική εξέλιξη στην ανωτέρω διαδικασία.

More Announcements

 • 23-01-2018
  Ανάπτυξη του κύκλου εργασιών κατά το έτος 2017
  MORE
 • 28-06-2018
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
  MORE
 • 05-11-2018
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
  MORE
 • 16-11-2018
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ
  MORE