ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

23-01-2019
Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014 και των κατ' εφαρμογή αυτού Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την από 23.01.2019 γνωστοποίηση συναλλαγών που υπέβαλλε ο κ. Μιχαήλ Καρακώστας του Ευαγγέλου, με την ιδιότητά του ως συνδεόμενο φυσικό πρόσωπο με την κα. Μαίρη Ισκαλατιάν, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Οικονομική Διευθύντρια , προέβη την 22.01.2019 σε αγορά 45.000 κοινών μετοχών της Εταιρείας, στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έναντι ποσού €1,00 εκάστη.