ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

15-05-2019

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014 και των κατ' εφαρμογή αυτού Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την από 15.05.2019 γνωστοποίηση συναλλαγών που υπέβαλλε ο κ. Γκάτζαρος Γεώργιος του Σωτηρίου, με την ιδιότητά του ως υπόχρεο  πρόσωπο (Πρόεδρος και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας), προέβη την 14.05.2019 σε πώληση 25.000 κοινών μετοχών της Εταιρείας, στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έναντι ποσού €1,245 εκάστη.

More Announcements

 • 16-07-2019
  Παπουτσάνης: 20% αύξηση του κύκλου εργασιών το α’ εξάμηνο 2019
  MORE
 • 04-06-2019
  Ορισμός νέας Υπεύθυνης Εσωτερικού Ελέγχου
  MORE
 • 11-11-2019
  Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης Χρήσης 2018
  MORE
 • 31-05-2019
  Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής
  MORE