Παπουτσάνης: Διαθεσιμότητα των εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 11 παρ. 1 περ. α, β και γ του Ν.

04-11-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

4 Νοεμβρίου 2022

  

 

Παπουτσάνης: Διαθεσιμότητα των εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 11 παρ. 1 περ. α, β και γ του Ν. 4601/2019 - Συγχώνευση με απορρόφηση της θυγατρικής Σαπωνοποιίας «Αρκάδι»

 

Σε συνέχεια της από 31.10.2022 ανακοίνωσης της ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (εφεξής η «Εταιρεία») περί έναρξης διαδικασιών συγχώνευσής της με απορρόφηση της 100% (μη εισηγμένης) θυγατρικής της εταιρείας «Γ ΜΑΛΙΚΟΥΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ- ΣΑΠΩΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Απορροφώμενη»), η Εταιρεία ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 2 του Ν. 4601/2019 από σήμερα, 4.11.2022, είναι διαθέσιμα στην έδρα της Εταιρείας, στο Δήμο Χαλκιδέων, στη Ριτσώνα Αυλίδας, 71ο χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας και στην έδρα της Απορροφώμενης, στο Δήμο Αθηναίων, στην οδό Μενάδρου 15-17 τα εξής έγγραφα:

  1. το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης της Εταιρείας με την Απορροφώμενη,
  2. οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι ετήσιες εκθέσεις διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας και της Απορροφώμενηςτων (3) τελευταίων ετών,
  3. οι λογιστικές καταστάσεις – ισολογισμοί μετασχηματισμού της Εταιρείας και της Απορροφώμενης που έχουν συνταχθεί με ημερομηνία 31.10.2022, καθώς και οι από 04.11.2022 εκθέσεις του ορκωτού ελεγκτή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και της Απορροφώμενης με βάση τους ως άνω ισολογισμούς μετασχηματισμού, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2166/1993.

 

 

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη σχετικά με τη διαδικασία συγχώνευσης με απορρόφηση της ως άνω 100% θυγατρικής της από την Εταιρεία.