ΕΚΘΕΣΗ Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 289 του Κανονισμού του Χ.Α. προς την Έκτακτη Γενικ

15-07-2008

 

ΕΚΘΕΣΗ Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 289 του Κανονισμού του Χ.Α. προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για την 5η Αυγούστου 2008
Κατεβάστε το αρχείο

Έκθεση 05.08.2008

Περισσότερες Ανακοινώσεις

 • 15-07-2008

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "PLIAS Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 06-06-2008

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "PLIAS Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 05-03-2008

  ΕΚΘΕΣΗ Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 289 του Κανονισμού του Χ.Α. προς την Νέα Έκτακτη Γενική Συνέλευση..

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ