2009

 • 31-12-2009
  Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 24-03-2009
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 24/03/2009
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 03-03-2009
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ''PLIAS Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπο...
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ