2009

 • 31-12-2009

  Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 24-03-2009

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 24/03/2009

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 03-03-2009

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ''PLIAS Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπο...

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ