2018

 • 06-09-2018
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 06.09.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 06-09-2018
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 06-09-2018
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 10-08-2018
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 10-08-2018
  ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 06.09.2018...
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 10-08-2018
  ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 03-05-2018
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 03 ΜΑΙΟΥ 2018 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 12-04-2018
  ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 12-04-2018
  ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ