2018

 • 06-09-2018

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 06.09.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 06-09-2018

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 06-09-2018

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 10-08-2018

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 10-08-2018

  ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 06.09.2018...

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 10-08-2018

  ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 03-05-2018

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 03 ΜΑΙΟΥ 2018 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 12-04-2018

  ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 12-04-2018

  ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ