ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

06-09-2018

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (η Εταιρεία) ανακοινώνει ότι την 06.09.2018 το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη με απόφαση της από 06.09.2018 τακτικής γενικής συνέλευση των μετόχων, συνήλθε και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:


1. Γεώργιος Γκάτζαρος, πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος,
2. Μενέλαος Τασόπουλος, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,
3. Μαίρη Ισκαλατιάν, εκτελεστικό μέλος,

4. Μιχάλης Παναγής, μη εκτελεστικό μέλος


5. Δημήτριος Παπουτσάνης, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος,


6. Χρήστος Γεωργαλής, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος,


7. Γεώργιος Μηνούδης, μη εκτελεστικό μέλος.


Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά από τη λήξη της θητείας του μη δυνάμενη σε κάθε περίπτωση να υπερβεί τα τέσσερα έτη.