2010

 • 14-12-2010
  «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ PLIAS ΑΝ...
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 29-06-2010
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 29-06-2010
  Ανακοίνωση Αποφάσεων ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας PLIAS ΑΝΩΝΥΜΗ...
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 10-06-2010
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σχετικά με την ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας PLIAS ΑΝΩΝΥ...
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 09-06-2010
  ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ 10.06.2010 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 08-06-2010
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ PLIAS Αν...
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 18-05-2010
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ PLIAS Ανώ...
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ