2010

 • 14-12-2010

  «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ PLIAS ΑΝ...

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 29-06-2010

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 29-06-2010

  Ανακοίνωση Αποφάσεων ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας PLIAS ΑΝΩΝΥΜΗ...

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 10-06-2010

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σχετικά με την ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας PLIAS ΑΝΩΝΥ...

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 09-06-2010

  ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ 10.06.2010 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 08-06-2010

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ PLIAS Αν...

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 18-05-2010

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ PLIAS Ανώ...

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ