ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

06-09-2018

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (η Εταιρεία) ανακοινώνει ότι

την 06.09.2018 η Επιτροπή Ελέγχου εξελέγη, συνήλθε και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Χρήστος Γεωργαλής, Πρόεδρος,

2. Μελέτιος Μπαμπέκος, Μέλος,

3. Γεώργιος Μηνούδης, Μέλος.