Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης Καταστατικού

10-06-2015

 

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 Ν. 3556/2007 και ενόψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, σας παραθέτουμε το Σχέδιο Τροποποίησης του Καταστατικού με επισημειωμένη μορφή στο άρθρο 3 το οποίο θα τροποποιηθεί.


ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ