Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης Καταστατικού

07-06-2016

 

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 Ν. 3556/2007 και ενόψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, σας παραθέτουμε το Σχέδιο Τροποποίησης του Καταστατικού με επισημειωμένη μορφή στα άρθρα 1, 3, 7, 8 που θα τροποποιηθούν καθώς και στην προσθήκη του άρθρου 16Α, ως μεταβατική διάταξη.


ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ