ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 18.04.2019

26-03-2019

ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 18.04.2019


Ε0 - Κατάλογος εγγράφων  Download PDF

Ε1 – Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Download PDF

Ε2 – Σχέδιο αποφάσεων Download PDF

Ε3 – Καταστατικό με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις εμφανείς Download PDF

Ε4 – Σημαντικές οδηγίες σχετικά με τα έγγραφα Ε5 και Ε6 Download PDF

Ε5 – Γνωστοποίηση ή διορισμός εκπροσώπου νομικού προσώπου Download PDF

Ε6 – Διορισμός αντιπροσώπου νομικού προσώπου Download PDF

Ε7 – Διορισμό αντιπροσώπου φυσικού προσώπου Download PDF

Ε8 – Ανακοίνωση μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου Download PDF

Ε9 – Άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας μετόχων Download PDF