ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 10.07.2024

19-06-2024

Κατάλογος εγγράφων που δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας:

 1 – Πρόσκληση γενικής συνέλευσης  λήψη αρχείου

 2 – Σχέδιο αποφάσεων λήψη αρχείου

 3 – Προδιατυπωμένο κείμενο ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης  λήψη αρχείου

 4 – Έντυπο επιστολικής ψήφου λήψη αρχείου

 5 – Έντυπο διορισμού εκπροσώπου/αντιπροσώπου λήψη αρχείου

 6 – Ανακοίνωση μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου λήψη αρχείου

 7 – Άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας μετόχων λήψη αρχείου

 8 – Βιογραφικά υποψηφίων μελών ΔΣ λήψη αρχείου

 9 – Δήλωση συμμετοχής- Εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης στην ΕΓΣ από απόσταση λήψη αρχείου