ΕΚΘΕΣΗ Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 289 του Κανονισμού του Χ.Α. προς την Νέα Έκτακτη Γενική Συνέλευση..

05-03-2008

 

ΕΚΘΕΣΗ Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 289 του Κανονισμού του Χ.Α. προς την Νέα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα συγκληθεί για την 17η Μαρτίου 2008
Κατεβάστε το αρχείο Εκθεση Δ.Σ

Περισσότερες Ανακοινώσεις

 • 15-07-2008

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "PLIAS Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 06-06-2008

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "PLIAS Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 15-07-2008

  ΕΚΘΕΣΗ Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 289 του Κανονισμού του Χ.Α. προς την Έκτακτη Γενικ

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ