ΕΚΘΕΣΗ Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 289 του Κανονισμού του Χ.Α. προς την Νέα Έκτακτη Γενική Συνέλευση..

05-03-2008

 

ΕΚΘΕΣΗ Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 289 του Κανονισμού του Χ.Α. προς την Νέα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα συγκληθεί για την 17η Μαρτίου 2008
Κατεβάστε το αρχείο Εκθεση Δ.Σ