ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

23-03-2018

Η εταιρεία "Παπουτσάνης Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Καταναλωτικών Αγαθών" (η Εταιρεία) ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρείας για το έτος 2018, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2. και 4.1.4.3.1. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, ως ακολούθως:

26.03.2018: Δημοσίευση Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης έτους 2017

29.06.2018: Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

14.09.2018: Δημοσίευση Χρηματοοικονομικής Έκθεσης Α΄ Εξαμήνου 2018.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες με την υποχρέωση να ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με σχετική ανακοίνωση σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.

Περισσότερες Ανακοινώσεις

 • 28-06-2018

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 15-06-2018

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 30-11-2018

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ