Ανακοίνωση

11-06-2008

 

Το Ετήσιο Δελτίο 2007 της PLIAS ABEE, σύμφωνα με την 7/372/15.2.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, έχει αναρτηθεί στο site της εταιρείας www.plias.gr και διατίθεται δωρεάν στο επενδυτικό κοινό σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της εταιρείας (71ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, 34100 Χαλκίδα)