Ανακοίνωση

11-06-2008

 

Το Ετήσιο Δελτίο 2007 της PLIAS ABEE, σύμφωνα με την 7/372/15.2.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, έχει αναρτηθεί στο site της εταιρείας www.plias.gr και διατίθεται δωρεάν στο επενδυτικό κοινό σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της εταιρείας (71ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, 34100 Χαλκίδα)

Περισσότερες Ανακοινώσεις

 • 22-01-2008
  Συμπληρωματική ανακοίνωση σχετικά με τα Στοιχεία και Πληροφορίες της Εταιρείας της περιόδου Ιαν...
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 03-10-2008
  Ανακοίνωση Τροποποίησης Οικονομικής Έκθεσης Α´ Εξαμήνου 2008
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 29-11-2008
  Ανακοίνωση σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α.
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 30-12-2008
  Ανακοίνωση σημαντικών μεταβολών ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/2007
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ