Ανακοίνωση Διοικητικών Αλλαγών

02-02-2009

 

Σύμφωνα με τα άρθρο 2 παράγραφος 2ε της Απόφασης 3/347/12.07.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία «PLIAS Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών» σύμφωνα με την από 02 Φεβρουαρίου απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα εξής:


  1. Την αποχώρηση του κ. Ορθόδοξου Νεοφύτου από την θέση του Οικονομικού Διευθυντή και την αντικατάστασή του από την κα Μαίρη Ισκαλατιάν.
  2. Την παραίτηση της κας Μαίρης Ισκαλατιάν από την θέση του Εσωτερικού Ελεγκτή και την αντικατάστασή της από την κα Βαρβάρα Αλεξανδροπούλου
  3. Την αποχώρηση από την Εταιρεία του κ. Βίκτωρα Ευμορφόπουλου Γενικού Διευθυντή της PLIAS ABEE.