Παραίτηση μέλους Δ.Σ. Εταιρείας και εκλογή νέου μέλους

14-01-2009

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας PLIAS ABEE ανακοινώνει ότι έκανε δεκτή την παραίτηση του μέλους του κ. Νικολάου Σαρρή και εξέλεξε ως νέο μέλος τον κ. Χρήστο Ματσώλα για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με την ίδια απόφαση αποφασίστηκε η αλλαγή της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νίνου Γιαμάκη από εκτελεστικού σε μη εκτελεστικού.