ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

05-02-2010

 

Σε συνέχεια της από 01.02.2010 ανακοίνωση για την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών με συνένωση μετοχών (Reverse Split) και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σύμφωνα με τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 31.12.2010 και την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη Συνεδρίασή του της 29.01.2010, σας διευκρινίζουμε ότι η αναλογία αντικατάστασης των 49.000.000 νέων μετοχών έναντι των 197.161.741 παλαιών είναι 1 παλαιά μετοχή για 0,2485269188 νέα μετοχή.

Περισσότερες Ανακοινώσεις

 • 14-12-2010
  ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 11.01.2011 ΕΚΤΑΚΤΗ...
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 01-12-2010
  Συμπλήρωση της 30.11.2010 ανακοίνωση σημαντικών μεταβολών ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με το..
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 13-10-2010
  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 29-11-2010
  Ορθή Επανάληψη στις από 26.11.2010 και 29.11.2010 ανακοίνωσεις της Plias A.B.E.E. περί σημαντικών...
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ